JINAK

     Centrum osobnostního rozvoje

Cílem naší práce s dětmi je rozvinutí schopností a dovednostní, jejichž důsledkem je celkové zlepšení duševního rozvoje dětí, jejich chování, zvýšení sebedůvěry, zlepšení pozornosti a také vztahu k ostatním.

KURZY PRO DĚTI

Děti se učí pozitivním způsobem využívat schopnosti rozšířeného vědomí,  které jsou vlastní všem lidem, avšak ne každý s nimi umí pracovat. 
Základní kurz osobnostního rozvoje

V rámci kurzu se děti učí aktivovat svou životní energii, pracovat s představami, posilovat svou intuici a rozšířené vědomí. Po každé lekci obdrží rodiče dítěte individuální doporučení, pomocí kterých mohou podpořit osobnostní rozvoj dítěte v rámci každodenního života. Kurz je určen pro děti od 6 do 10 let. Zahrnuje 10 lekcí individuální výuky s lektorem, cena kurzu je 10 000 Kč.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

V našich kurzech Vám ukážeme možnosti jak v sobě probudit centrum intuitivního vnímání a dále rozvíjet své schopnosti.
Kurzy přímého vnímání informací

Metoda přímého vnímání informací z okolí umožňuje probudit vlastní vnitřní informační centrum, díky jehož probuzení je člověk schopen přijímat informace ze svého okolí bez použití základních pěti smyslů. V našem centru pořádá tyto kurzy pro dospělé lektorka Zdeňka Řepková. Podrobnější informace naleznete na www.intuitivni-vnimani.eu

Zkušenosti rodičů dětí - účastníků kurzu

 • Uvědomili jsme si, jak fungujeme jako rodina, jak vidí syn nás, rodiče, co můžeme na sobě zlepšit, jak nahlížet na svět a jak mu ho zprostředkovávat. Otevřeli jsme témata, o kterých jsme spolu doposud nekomunikovali.

  Rodiče R.V.
 • Během kurzu došlo k výraznému zlepšení, osamostatnění se, uvědomění si sama sebe, výrazné zlepšení čtení a jiných školních aktivit.

  Rodiče B.D.
 • Kurz může naučit dítě vnímat svět trošku jinak než doposud, uvědomovat si lépe svou vlastní osobu a jak ji rozvíjet.

  Rodiče V.V.
 • Syn se na lekce velmi těšil, byl nadšený, že zvládá lépe a rychleji učivo, začal se emočně „otevírat“, řešit svoje pocity a potřeby, komunikovat s okolím. Z každé lekce přišel „naspeedovaný“, plný elánu a pocitu, že je výjimečný. Tak nějak mu začalo vše jít skoro samo.

  Rodiče M.S.
 • V činnostech, které dělá, je jistější, zrychlil tempo. Najednou má spoustu kamarádů, které začal chtít i navštěvovat u nich doma. Celkové zklidnění, ve škole je aktivnější, více se hlásí o slovo.

  Rodiče M.K.
 • Syn se zlepšil ve škole, lepší se jeho intuice a více si věří.

  Rodiče J.K.
 • K nejvýznamnějším přínosům patří celkové zklidnění, zlepšení soustředění, významně vzrostla sebedůvěra.

  Rodiče H.K.
 • Dcera je samostatnější a klidnější. Podařilo se zmírnit či odstranit některé její obavy či strachy.

  Rodiče I.K.

Dokumenty

PŘIHLÁŠKA

Přihláška dítěte do Základního kurzu osobnostního rozvoje.

ŽÁDOST O PROMINUTÍ PLATBY

Žádost o prominutí platby pro rodiny s omezenými finančními možnostmi.

DAROVACÍ SMLOUVA

Naši činnost můžete podpořit finančním darem či sponzorstvím.

ETICKÝ KODEX

Veškerá naše činnost se řídí etickým kodexem naší společnosti.
JINAK – Centrum osobnostního rozvoje z.ú.
sídlo: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ: 01947796
© JINAK – Centrum osobnostního rozvoje 2018